Zmluvy

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľností
pdf Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva
pdf Zmluva o termínovanom úvere č. 30/2002/11
pdf Zmluva o termínovanom úvere č. 30/2002/11 Dodatok č. 1
pdf Poistná zmluva 0100013688
pdf Kúpna zmluva - ŠJ
pdf Zmluva o výpožičke zbernej nádoby
doc Zmluva o výpožičke - Bytstyle s.r.o.
pdf Zmluva o dodávke elektriny
pdf Úverová zmluva
pdf Zmluva o dielo - Chmelár, s.r.o.
pdf Zmluva o prenájme pozemku Veľké Ostratice p. č. 90/2 COOP Jenota Topoľčany
pdf Zmluva č. 0101/2012 o zneškodňovaní odpadov skládkovaním Ingpors, s.r.o. Dolné Vestenice
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov Kaderníctvo SOŇA
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
pdf Zmluva č. 86230 08U01 dotácia kanalizácia a ČOV - Environmentálny fond
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozp. MK SR č.: MK-5642/2012/1.1
pdf Zmuva o spolupráci RKC Prievidza
pdf Zmluva o dielo - Akad. soch. Albín Okša Prašice
pdf Zmluva o dielo - Milan Moravanský-Starožitnosti
pdf Zmuva č. 2012/0233 o poskytnutí dotácie TSK TN - festival DH
pdf Zmluva o zabezp. oddeleného zberu elekotroodpadu ASEKOL SK
pdf Zmluva o spolupráci RKC-Jeseň je dar
pdf Dodatok k zmluve RWE GAS - dodávka plynu
pdf Zmluva o hudobnej produkcii - ŠOHAJKA z Dolních Bojanovíc ČR
pdf Zmluva č. IT-02/2012 o vykonaní servis. prác VT, údržbe PC
pdf Zmluva o prenájme nebytových priestorov Ing. Sylvia Smatanová
pdf Sprostredkovateľská zmluva Envirotrend, s.r.o. Košice
pdf Zmluva o dielo - EKOLINES IPC spol. s r.o. Košice
pdf Zmluva o nájme Súkromná ZUŠ Veľké Uherce
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2012
pdf Mandantná zmluva - Tender - Consulting Bratislava
pdf Sponzorská zmluva Energie2
pdf Zmluva o obstaraní veci AEgroup, s.r.o. Piešťany
pdf Zmluva o dielo 09/2013 Beluna a.s. Piešťany
pdf Zmluva č. 174--11-608/2014 Geodet. a kartograf. ústav Bratislava
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov Falk Záchranná a.s.
pdf Dohoda o ukončení zmluvy o nájme - ZZS Bratislava
pdf Zmluva BB-COM
pdf Darovacia zmluva č. 27/ Zelená pre seniorov/ZPS 0192/2014
pdf Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa. a.s. - Festival DH
pdf Sponzorská zmluva Energie2 2014
pdf Zmluva č. 2014/0209 o poskytnutí dotácie TSK Trenčín
pdf Zmluva o dielo č. ZOD-02-2014 Jozef Gašpar Ostratice 302 - prestrešenie budoby Domu smútku
pdf Zmluva o dielo - Chmelár spol. s r.o. Velušovce 131 - okna Dom smútku
pdf Zmluva o dielo č. 01/07/2014 Arch Fin s.r.o.
pdf Zmluva Jeseň je dar
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie MK-8475/2014/1.1 Rekonštrukcia rín a zvodov Kaštieľ II.
pdf Zmluva o dielo Klampiarstvo Kišš
PDF Dodatok č. 1 BP-COM Ján Macák
PDF Zmluva o dielo č. 01/01/2015 Arch Fin s.r.o.
PDF Zmluva o dielo č. 03/01/2015 Arch Fin s.r.o.
pdf Zmluva o dielo Adest Rybany-Vyhotovenie prístavby MŠ Ostratice
PDF Zmluva o dielo STYLE-MONT, s.r.o. Topoľčany zníženie energ. náročnosti ZŠ
pdf Zmluva o prenájme nebytových priestorov BFL s.r.o. Ostratice 234
PDF Mandátna zmluva Tibor Horn
PDF Zmluva - program HaSR MVL Štefánek
PDF Zmluva o manažmente VO EPIC Partner a.s. - kamerový systém
PDF Zámenná zmluva Matúš Janák
pdf Sponzorská zmluva Energie2
pdf Zmluva o spolupráci BFL
pdf Zmluva o dielo č. 24/082015 Maxnetwork.s.r.o.
pdf Zmluva poskyt. dotácie z Úradu vlády Multifunkčné ihrisko
pdf Mandátna zmluva č. 00310891/342/2015 Algail, s.r.o.
pdf Dodatok č. 1 Maxnetwoork
pdf Dodatok č. 2 Maxnetwoork
pdf Zmluva o poskytnutí NFP PPA Kamerový systém
pdf Zmluva o spolupráci RKC PD Jeseň je dar 2015
pdf Zmluva o pôžičke Maxnetwork 10/15
pdf Poistná zmluva Kamerový systém
pdf Mandátna zmluva Ing. Richard Tomík Bratislava - VO ihrisko
pdf Zmluva - kapacity MŠ- MŠ SR
pdf Mandátna zmluva č. 02/2015 SBD TN
pdf Zmluva o dielo č. 01/2015 "Centrum obce Ostratice"
pdf Nájomná zmluva PD Brezina
pdf Zmluva o dielo č. 02/2015 "Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Ostratice"
pdf Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Multifunkčné ihrisko Ostratice" M.Cup s.r.o
pdf SHMU - nájomná zmluva
pdf Zmluva Střibrňanka
pdf Mandátna zmluva PS Agentúra Malý Lipník - VO
pdf Zmluva o dielo 1612011 Rekonštrukcia kultúrneho domu Ostratice
pdf Zmluva o dielo 1612022 Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku
pdf Zmluva o dielo 1613014 Centrum obce Ostratice
pdf Zmluva o službách č. 0022016/Za e-dotácie s. r. o. Nitra - Zberný dvor Ostratice
pdf Zmluva o poskyt. služieb NIS SR - pečať obce
pdf Kúpna zmluva Agroservis-Západ, s.r.o.
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2015 Ing. Ďuržová
pdf Zmluva BFL Ostratice - ovocie pre ŠJ pri MŠ
pdf Zmluva 81000066433 Zs. vod. spol.
pdf ENVI PAK a.s. zmluva o budúcej zmluve ZBA12032015131
pdf ENVI PAK a.s. zmluva ZBA12032015131
pdf Zmluva o dielo Ivan Glenda MŠ Ostratice
pdf Zmluva o dielo Style-Mont, s.r.o. Topoľčany MŠ Ostratice
pdf Zmluva č. 20160340 o poskyt. dotácie TSK
pdf Zmluva o dielo 2809OV20016 IRONEX IMEĽ
pdf Dodatok k Zmluve o dielo 2809OV20016 IRONEX IMEĽ
pdf Zmluva o dielo Chmelár, spol. s.r.o.
pdf Dodatok č. 3 Maxnetwork
pdf Zmluva o pripojení DCOM ZLP20161081
pdf Dodatok č.1 DCOM ZLP-2016-1081
pdf Kúpna zmluva - pozemky Alica Lengyelová
pdf Kúpna zmluva - pozemky Helena Michalačíková
pdf Kúpna zmluva - pozemky Jozef Jankovič
pdf Kúpna zmluva - pozemky Malina, Mozola, Floro, Križanová
pdf Kúpna zmluva - pozemky Rastislav Hollý
pdf Kúpna zmluva - pozemky Štefan Husár, Gabriela Husárová
pdf Zmluva o prevode nehnuteľnej veci Rastislav Hollý
pdf Zmluva o spolupráci Jeseň je dar 2016
pdf Kúpna zmluva - pozemky Krajčovič, Melovská
pdf Kúpna zmluva - pozemky Struhár, Struhárová
pdf Kúpna zmluva - pozemky Magátová, Šimun
pdf Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 2809OV20016 IRONEX, s.r.o. IMEĽ
pdf Zmluva o účinkovaní na festivale DH Mistriňanka
pdf Zmluva o dielo č.12017 Zmena ÚPN obce
pdf Kúpna zmluva - pozemky PDP Veľké Uherce
pdf Zmluva o spolupráci BFL
pdf Zmluva 20170137 TSK Trenčín
pdf Zmluva o vykonaní auditu roč. závierky za rok 2016
pdf Sponzorská zmluva energie2
pdf Kúpna zmluva - pozemok Imrich Szabo
pdf Zmluva o dielo Chmelár, spol. s.r.o.
pdf Zmluva o dodávkach zemného plynu SC2017094 MET Slovakia, a.s.
pdf Zmluva o dielo Hermann SK Centrum obce Ostratice
pdf Zmluva o dielo Weby Group, s.r.o.
pdf Zmluva o účinkovaní na festivale DH 2018 Kumpánovi muzikanti
pdf Zmluva o účinkovaní na festivale DH 2018Túfarnka
pdf Mandátna zmluva e-dotácie zberný dvor
pdf Zmluva o službách e-dotácie, s.r.o. Nitra - Zberný dvor
pdf Odstúpenie od zmluvy e-dotácie
pdf Zmluva o dielo Kultúrny dom Ostratice Hemann Továrniky
pdf Príloha č. 2 Kultúrny dom Ostratice - Hermann
pdf Príloha Kultúrny dom Ostratice - Hermann
pdf príloha - Harmonogram Kultúrny dom - Hermann
pdf Príloha Kultúrny dom Ostratice čestné vyhlásenie - Hermann
pdf Zmluva o dielo Dom smútku Ostratice Hemann Továrniky
pdf príloha - Harmonogram Dom smútku- Hermann
pdf Príloha Dom smútku Ostratice - Hermann
pdf Príloha Dom smútku Ostratice čestné vyhlásenie - Hermann
pdf Príloha č. 2 Dom smútku Ostratice - Hermann
pdf Príloha bleskozvod Dom smútku Ostratice - Hermann

Kalendár:

Január 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
meniny má: Miloš

Top Správy

Počasie na Slovensku: