Dokumenty

Samostatne hospodáriaci roľník
SHR
docx Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie SHR
rtf Žiadosť o zápis do evidencie SHR
rtf Žiadosť o vyradenie z evidencie SHR
Zmena Územného plánu obce Ostratice
Zmena Územného plánu obce Ostratice
pdf Doprava
pdf ele. energia
pdf kanalizácia
pdf zmeny
pdf vodovod
jpg Širšie vzťahy
jpg plyn
jpg Urbanizmus
pdf Zmeny a doplnky ÚPN obce
Jednota dôchodcov
pdf 10.rokov JDS v OStraticiach
Všeobecne záväzné nariadenia obce
Všeobecne záväzné nariadenia obce
doc Všeobecne záväzné náriadenie obce č. 1/2011
doc Záverečný účet obce za rok 2010
pdf Plnenie rozpočtu obce 2011
pdf Programový rozpočet obce 2012, 2013, 2014
pdf Záverečný účet obce za rok 2011
pdf VZN č.1 /2012 - daň za ubytovanie
pdf VZN č.2 /2012 - poplatok za znečisťovanie ovzdušia
pdf VZN č.3/2012-o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZS
pdf VZN č.4/2012-o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
pdf VZN č. 5/2012 o dani z nehnuteľností
pdf VZN č. 6/2012 o chove psov
pdf Programový rozpočet 2013-2015
pdf Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2012
doc Správne konanie
pdf VZN č. 1/2013 o poplatkoch za školské zariadenia
doc Správne konanie 68/2014
pdf Plnenie rozpočtu obce 2013
xls Rozpočet obce 2014-2016
pdf Záverečný účet obce 2013
pdf Rozpočet obce 2015-2017
PDF Doplnok VZN o poplatku za odpad 2014
pdf Záverečný účet obce 2014
pdf VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady...
pdf VZN č. 2/2015 o úhradách za sociálne služby
pdf VZN č. 3/2015 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Ostratice
pdf VZN č. 4/2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov
pdf Rozpočet obce Ostratice na roky 2016-2018
pdf VZN č. 12016 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ
pdf Plnenie rozpočtu k 31.12.2015
pdf VZN 22016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebným
pdf Záverečný účet obce 2015
pdf Rozpočet obce Ostratice na roky 2017-2019
pdf Záverečný účet obce 2016
pdf VZN č. 1/2017 o záväzných častiach UPD
pdf VZN č. 22017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Ostratice
pdf Návrh rozpočtu 2018-2020
pdf Rozpočet obce Ostratice na roky 2018-2020
PHSR
PHSR
pdf Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ostratice (2015-2022)

Kalendár:

Január 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
meniny má: Miloš

Top Správy

Počasie na Slovensku: