Kultúra

Spomienka na 100. výročie úmrtia Jozefa Kompánka

Od smrti kňaza Jozefa Kompánka, správcu ostratickej farnosti, veľkého Slováka, národovca a spisovateľa, dňa 2. februára uplynulo 100 rokov. Toto jubileum v nedeľu 5.februára si ostratičania najskôr pripomenuli svätou omšou. Po nej nasledovalo kladenie vencov pri novom náhrobnom kameni, ktorý vyhotovil kamenár pán Peter Kozinka, rodák z Ostratíc. Ďalší veniec bol položený pri jeho pamätníku, ktorý mu postavili vďační občania pri 100 výročí jeho narodenia v roku 1936.

Jozef Kompánek dekan - farár ostratický, tajomník okresu cirkevného Bánovského, majiteľ strieborného kríža „ pro eccelsia et pontifice“ (pre cirkev a pápeža) sa narodil 13. septembra 1836 v Hradišti. Bol synom učiteľa, notára a organistu. Už ako štvorročný vedel písať a čítať. Ako 7 ročného ho dal otec do nitrianskeho gymnázia.

V roku 1851 odišiel na štúdium do Trnavy za klerika. Po maturite v roku 1854 išiel študovať do Viedne na ústav za farára. Ako pansláv nebol pripustený k záverečným skúškam, na získanie titulu doktor. Po príchode domov niekoľko mesiacov pôsobil v Skačanoch odkadiaľ prešiel do Pruského za kaplána a vychovávateľa. Aj tu za svoje presvedčenie sa dlho neudržal. V januári 1872 prijal ponúknutú faru vo Veľkých Ostraticiach, kde zotrval plných 45 rokov až do svojej smrti. V roku 1887 bol prvý raz v Ríme, pri príležitosti 50 výročia vysviacky pápeža Leva XIII. Rím navštívil ešte štyri krát. Raz bol Lurdoch, vždy ako vodca slovenského ľudu. V roku 1902 bol menovaný za čestného dekana a Pápež mu udelil strieborný kríž „ pro Eccelsia et Pontifice“.

Jeho literárna činnosť sa uberala viacerými smermi. Ako bohoslovec začal v r.1857 publikovať verše, nadväzujúce na časomernú poéziu Jána Hollého. V roku 1882 vydal štyri objemné zväzky kázní: Kázne nedeľné, Kázne sviatočné, Kázne pôstne a príležitostné a v roku 1884 Kázne mariánske. V roku 1895 vydal tlačou knihu Nitra - nástin dejepisný, miestopisný a vzdelanostný (214 strán). V tejto práci je zhodnotený význam Nitry v kultúrnych dejinách Slovákov. V cestopise Pútnická cesta do Ríma (1889), ktorý má 662 strán, opísal účasť slovenských katolíkov, ktorých sprevádzal, na púti konanej v r.1887. Svoje práce publikoval v širokom spektre vtedajších novín a časopisov. Patril ku skupine literárnych pracovníkov sústredených okolo Františka Richarda Osvalda. Jeho literárna činnosť presahuje 2500 strán textu. Jozef Kompánek bol i jedným zo zakladateľov dychovej hudby v bývalých Veľkých Ostraticiach v roku 1905, keď dal podnet na jej založenie. Aj za to mu patrí veľká vďaka, pretože dychová hudba v Ostraticiach stále existuje a prežila už 112 rokov a je i najstarším spolkom v obci.

O 15 hodine sa za účasti hostí, medzi ktorými bola pani riaditeľka RKC v Prievidzi, Mgr. Ľudmila Húsková, starosta z jeho rodnej obce Hradište pán Róbert Šiška a pán farár Jozef Tomica, pán dekan Mgr. Milan Kavor z Rybian, pán Peter Kozinka ako aj ďalší, sa začala slávnostná akadémia k jeho životu a diele. Tú otvoril starosta obce pán Ján Podoba. Literárne pásmo o Jozefovi Kompánkovi, ktoré pripravil Ing. Jozef Herz, PhD., konferovali riaditeľ Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch Mgr. Július Krajčík a pani Ing. Mária Vacvalová. Vystúpenie režijne upravil Ing. Stanislav Gregor. Hovorené slovo sprevádzala dychová hudba Ostratičanka a spevácky súbor JDS.

jh

Fotografie zo spomienky nájdete TU.

Kalendár:

November 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Elvíra

Top Správy

Počasie na Slovensku: